top of page
IMG_8429.JPG

CƠM, MIẾN MÌ - RICE, GLASS NOODLE, NOODLE

MUSTTRY-01.png

1. CƠM CHIÊN TỎI & TRỨNG

     Fried rice with egg & gralic

2. CƠM CHIÊN GẠO LỨC HẠT ĐIỀU & HẢI SẢN

      Fried brown rice with cashew nuts & seafood

3. CƠM CHIÊN GẠO LỨC GÀ & HẠT ĐIỀU

      Fried brown rice with chicken & cashew nuts

4. CƠM CHIÊN CÁ MẶN GÀ XÉ

      Fried rice with salted fish & shredded chicken

5. CƠM CHIÊN HẢI SẢN

      Fried rice with seafood

6. CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU

     "YangZhou" fried rice

7. CƠM CHIÊN HẠT BẮP VÀ CUA TEEMAY

      Fried rice with corn & crab meat TeeMay

8. MÌ QUẢNG

      "Quang" noodles

9. MÌ XÀO THỊT GÀ

        Stir-fried noodles with chicken

10. BÚN CHẢ CÁ

       Vietnamese fried fish cake noodles soup

11. BÚN THỊT NƯỚNG

       Vietnamese deep-fried spring rolls & grilled pork

12. MIẾN XÀO HẢI SẢN

        Stir-fried glass noodles with seafood

13. MÌ XÀO BÒ

        Shrimp charsiew noodles

14. MÌ XÀO HẢI SẢN

      Soft stir-fried seafood noodles 

15. MÌ XÁ XÍU

      Shrimp charsiew noodles

16. BÚN BÒ HUẾ

       "Hue" noodles

17. MÌ XÁ XÍU TEEMAY

      Teemay's charsiew noodles,

      pig heart, fried wonton

18. BÚN BÒ HUẾ  ĐẶC BIỆT

       "Hue" noodles thinly slice flanks, pork hock,

       thick vermicelli in Hue special broth

19. MIẾN XÀO TÔM, CUA

        Stir-fried glass noodles with prawns & crab meat

MUSTTRY-01.png
MUSTTRY-01.png

MÓN GÀ & VỊT - CHICKEN & DUCK DISHES

ỨC GÀ - CHICKEN BREAST

1. GÀ KHO GỪNG

      Braised chicken with ginger

2. GÀ KHO SẢ ỚT

      Braised chicken with lemongrass & chilli

3. GÀ XỐT ME

      Sautéed chicken with tamarind sauce

4. GÀ XÀO HẠT ĐIỀU

      Sautéed fillet chicken with cashew nuts & bell peppers

5. GÀ CHIÊN XỐT MẬT ÔNG

      Fried chicken with honey sauce

6. GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM

      Sautéed chicken with fish sauce

MÓN VỊT - DUCK DISHES

1. VỊT KHO GỪNG

      Braised duck with ginger

2. VỊT KHO SẢ

      Braised duck with lemongrass

3. VỊT OM SẤU

      Braised duck with dracontomelon

GÀ TA - FREE RANGER CHICKEN

1. GÀ TA KHO GỪNG

     Braised free ranger chicken with ginger

2. GÀ TA KHO SẢ

      Braised free ranger chicken with lemongrass & chilli 

3. GÀ TA KHO LÁ QUẾ

      Braised free ranger chicken with basil leaves

4. GÀ TA QUAY KÈM XÔI CHIÊN

      Roasted free ranger chicken served with crispy fried sticky rice

DATTRUOC-01.png
26.jpg
23.jpg
56.jpg

MÓN CANH - VIETNAMESE SOUP

1. CANH HẸ NẤU THỊT BẰM & ĐẬU HỦ NON

     Chives soup with minced pork & soft tofu

2. CANH BÍ ĐỎ TÔM TƯƠI

      Pumpkin soup with chopped prawn

3. CANH ỨC GÀ LÁ GIANG

      Chicken fillet soup with "La Giang" leaf

4. CANH NGHÊU THÌ LÀ

      Clams soup with dill, star fruit & tomato

5. CANH CHUA CÁ HÚ/ CÁ LÓC

      Sweet & sour soup with catfish/ snakehead fish,

      tomato, okra & pineapple

6. CANH MĂNG CHUA CÁ HÚ

     Sour bamboo shoot soup with catfish

7. CANH CUA RAU ĐAY MÙNG TƠI

      Minced field crab soup with jute plant

      & malabar spinach

8. CANH BẦU TÔM TƯƠI

      Group soup with chopped prawn

9. CANH KHOAI MỠ TÔM THỊT

      Purple yam soup with pork & prawn

10. CANH SẤU SƯỜN NON

        Dracontomelon soup with pork & prawn

11. CANH CHUA TÔM

        Sweet and sour soup with prawn, tomato,

        okra & pineapple

12. CANH RIÊU TÔM

        Tangy soup with prawn, dill & chopped tomato

13. CANH CHUA CÁ BỚP

      Sweet and sour soup with cobia fish, tomato,

      okra & pineapple 

14. CANH CẢI CHUA SƯỜN NON 

      Sour mustard leaves soup with spare rib

15. CANH RIÊU CÁ LĂNG

       Tangy soup with hemibagrus, dill & chopped tomato

11.jpg
27.jpg
24.jpg

MÓN GỎI - VIETNAMESE SALAD

MUSTTRY-01.png

1. CHẢ CÁ GÀ GIÒN THÁC LÁC

     Roasted chicken skin stuffed with fish paste,

     sesame, onion, sweet & sour sauce

2. GỎI CHAY THẬP CẨM

      Vietnamese mixed salad with tofu

3. NỘM BÒ CÀ PHÁO

      Spicy beef salad with white eggplant & kumquat

4. GỎI XOÀI TÔM SÚ

      Mango salad with prawns

5. GỎI GÀ HẠT ĐIỀU

      Chicken salad with cashew nuts

6. GỎI TIẾN VUA

     "Gongcai" salad with pork & prawns

7. GỎI TRÁI ỔI

      Guava salad with seafood

8. GỎI BƯỞI HẢI SẢN

      Pomelo salad with pork & prawns

9. GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT

      Lotus stems salad with pork & prawns

MÓN CUỐN - WRAP & ROLL

1. CHẢ GIÒ TÔM GÀ

     Deep fried shrimps & chiecken spring rolls

2. CHÀ GIÒ TÔM CUA

      Deep fried seafood spring rolls

3. CHẢ GIÒ TEEMAY

      Deep fried seafood spring rolls

      with fresh fruit & mayonnaise sauce

MUSTTRY-01.png
19.jpg

SNACK WITH BEER

1. KHOAI TÂY CHIÊN

     French fries

2. BẮP XÀO BƠ

     Sautéed corn with butter

3. CÁNH GÀ TẨM VỊ CAY CHIÊN GIÒN

     Crispy chicken wings with spicy sauce

4. SNACK THẬP CẨM

     Mixed snack

5. CHÂN GÀ SẢ TẮC

     Chicken feet pickled with lemongrass & kumquat

6. CHẢ HEO CHIÊN GIÒN

     Vietnamese crispy pork paste & spicy sauce

7. SỤN GÀ CHÁY TỎI

     Stir-fried chicken cartilage with garlic

8. GÂN BÒ XÀO SATE

     Stir-fried beef tendon with sate

9. MỰC RANG MUỐI TỎI

     Stir-fried squid with rock salt & garlic

10. BÒ RANG MUỐI

       Stir-fried beef with rock salt

11. CÁ TRỨNG CHIÊN GIÒN

      Crispy capelin with tamarind sauce

12. CHẢ GIÒ NHÍ

       Mini deep fried spring rolls

13. LẨU GÀ LÁ GIANG

       Chicken hotpot with sour-soup creeper 

14. LẨU HẢI SẢN

       Seafood hotpot

15. LẨU TOMYUM

       Tomyum hotpot

MÓN BÒ - BEEF DISHES

1. BÒ LÚC LẮC

     Sautéed cube beef with green peppers

2. BÒ XÀO HÀNH CẦN

      Sautéed beef with onions & celery

3. BÒ XÀO THƠM CÀ CHUA

      Sautéed beef with pineapple & tomato

4. BÒ XÀO HẠT ĐIỀU

     Sautéed beef with cashew nuts

5. BÒ XÀO TIÊU XANH

      Sautéed beef with green peppers

6. BÒ XÀO SA TẾ

      Sautéed beef with spicy sauce

7. BÒ XÀO NGŨ SẮC

     Sautéed beef with mixed vegetables

8. BẮP BÒ MẮM NHĨ TIÊU XANH

     Stewed beef shank with fish sauce green peppers

9. BẮP BÒ HẦM MẮM NHĨ CUỐN BÁNH TRÁNG

     Casseroled beef shank in thick fish sauce

MUSTTRY-01.png

MÓN HEO - PORK DISHES

1. BA RỌI CHIÊN SẢ ỚT

     Fried pork belly with lemongrass & chilli

2. THỊT KHO TIÊU

      Braised pork with black pepper in clay pot

3. THỊT KHO TRỨNG

      Braised pork with eggs in coconut juice

4. BA RỌI CHIÊN NƯỚC MẮM

     Fried pork belly with fish sauce

5. THỊT KHO CƠM DỪA TEEMAY

     TeeMay braised pork with coconut meat

6. SƯỜN NON XỐT CHUA NGỌT 

     Sautéed pork ribs with sweet & sour sauce

7. SƯỜN NON RAM MẶN

    Braised pork ribs in clay pot with

    caramelized sauce

8. SƯỜN KHO TIÊU

     Braised pork ribs with black pepper in clay pot

9. SƯỜN NON XỐT MẬT ONG

     Braised pork ribs on clay pot with honey

MUSTTRY-01.png